Manfaat Sholawat

Manfaat Sholawat Bagi Imam Al- Haitami, arti asli dari shalawat merupakan do’ a. Salawat berasal dari kata shalat serta wujud jama’ nya jadi shalawat yang berarti doa buat mengingat Allah secara terus menerus. Salawat Allah Swt kepada hamba- hamba- Nyha merupakan berbentuk rahmat.

Serta salawatnya Allah SWT kepada Rosulullah saw merupakan berbentuk rahmat, keridhaan, pengagungan, pujian, serta penghormatan. Sebaliknya, salawatnya para malaikat kepada Rasulullah saw merupakan berbentuk permohonan ampunan serta do’ a supaya dicurahkan rahmat. Serta salawat para pengikut Rasulullah saw kepada dia merupakan berbentuk do’ a serta menjunjung perintah dia.

Imam Ibnu Abdus Salam mengatakan, Salawat yang kita ucapkan kepada dia saw bukan selaku syafaat untuk dia, sebab makhluk semacam kita tidak bisa membagikan syafaat kepada dia. Tetapi, Allah SWT memerintahkan kita buat menghargai orang yang sudah berbuat kebajikan kepada kita. Sebaliknya, khasiat dari shalawat hendak kembali kepada orang yang mengucapkannya secara sebutan merupakan rahmat yang sempurna, kesempurnaan atas rahmat untuk pacarnya. Diucap rahmat yang sempurna, sebab tidak diciptakan shalawat, kecuali pada Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah Saw sempat bersabda:

Bila orang bersalawat kepadaku, hingga malaikat pula hendak mendoakan keselamatan menurutnya, buat itu bersalawatlah, baik sedikit maupun banyak.

( HR. Ibnu Majah serta Thabrani)

Dalam hadist di atas, bisa kita simpulkan bahawasanya bersalawat hendak membagikan banyak keutamaan serta pula kebaikan. Serta berikut merupakan manfaat serta keutamaan kala membaca lirik Sholawat:

Mendatangkan Rahmat serta Kurnia Allah SWT

Salawat pula ialah doa supaya kemauan tercapai, sehingga seseorang yang bersalawat berarti telah mendatangkan karunia dan nikmat dari Allah SWT

Mendekatkan Diri pada Allah SWT

Allah SWT sempat bertitah kepada Musa As, bila apabila berliau mau Allah lebih dekat padanya, hingga Allah memerintahkan dia buat bersalawat.“ Wahai Musa, apakah kalian mau supaya Saya lebih dekat kepadamu daripada keakraban perkataan kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada ruhmu dengan tubuhmu, serta daripada sinar matamu pada matamu? Musa kemudian menanggapi,‘ Ya, wahai Tuhanku’. Kemudian Allah berfirman,‘ Hingga perbanyaklah salawat kepada buat Muhammad.’”

Dinaikan 10 Derajat serta Dihapus 10 Keburukan

Abas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW sempat bersabda:

Barangsiapa yang bersalawat kepadaku satu kali, tentu Allah hendak bersalawat kepadanya 10 kali serta dihapus 10 kesalahan, dinaikan menurutnya 10 derajat.

( HR. An Nasa)

Dapat dibayangkan bila kita kerap bersalawat, hingga kan banyak kesalahan kita yang dihapus serta pula penaikan derajat berulang kali lipat.

Diberikan Pengampunan Dosa

Terdapat suatu hadist yang berkata.

Wahai Abu Kahil, barangsiapa yang membaca salawat untukku tiap hari sebanyak 3 kali serta tiap malam sebanyak 3 kali, sebab cinta serta rindu kepadaku, hingga Allah SWT mengharuskan atas diri- Nya buat mengampuni dosa- dosanya pada malam serta hari tersebut.

( HR. Ibnu Abi Salim serta Ath Thabrani).

Salawat ialah salah satu karena terkabulnya doa seseorang hamba

Dalam suatu atsar disebutkan:“ Doa seseorang hamba tertahan diantara langit serta bumi, tidak terangkat kelangit hingga engkau bersalawat buat Rasulullah SAW.”

Tiap orang yang memulai doa dengan bersalawat kepada Rasulullah, serta pula diakhiri dengannya. Hingga ia tersebut hendak sangat gampang tersampaikan ataupun terkabulkan oleh Allah SWT disebabkan banyaknya keberkahan dari salawat tersebut.

Salawat bisa mendatangkan ketenangan jiwa serta benak dan kelezatan iman serta ketaatan ibadah

Bersalawat pula dapat selaku pengobatan untuk diri kita. Sebab bersalawat pula bisa mendatangkan ketenangan jiwa serta benak kita. Sebab bersalawat kita hendak mengingat Rasulullah serta pastinya Allah SWT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *